AJOKORTTI IKÄPOIKKEUSLUVALLA JO 17 VUOTIAANA?

Ne.Punaiset kouluautot.

Ajokortin voi Trafin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17- vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä.
   Tälläisiä syitä ovat esimerkiksi:
  • pitkät etäisyydet, heikot liikenneyhteydet tai muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi.
  • ennalta arvaamattomat muutokset perheen tilanteessa.
  • perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät tarpeet.
Jos sinulle myönnetään ikäpoikkeuslupa (ja ajokorttilupahakemus on tehtynä) voit mennä B -luokan teoriakokeeseen ja sen jälkeen ajokokeeseen heti 17 vuotta täytettyäsi.   IKÄPOIKKEUSLUVAN HAKEMINEN

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. 

Tutustu hakemuslomakkeen liitevaatimuksiin täältä.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kk ennen 17 ikävuoden täyttymistä.
(Käsittelyaika on noin 2-3 kk)

Päätöksestä Traficom laskuttaa 100e.

   VOIT ILMOTTAUTUA AUTOKOULUUN HETI KUN OLET HAKEMUKSEN LÄHETTÄNYT!

   TERVETULOO!     0445716391/ Jossu     0442357064/ Antti